Gazetat

Zëri i Popullit

www.zeri-popullit.com

Gazeta Zëri i Popullit është organi politik përfaqësues i Partisë Socialiste të Shqipërisë.

Gazeta është e përditshme dhe redaksia e saj ndodhet në Bulevardin Zog i Parë, godina Zëri i Popullit,kati i dytë në Tiranë. Gazeta pasqyron gjithë aktivitetin politik të partisë dhe anëtarëve të saj në të gjitha fushat. Lajmet kryesore ditore jepen me foto në slide show në faqen e parë.

Gjithashtu gjenden dhe informacione të tjera nga fusha të ndryshme si: hyrje, editorial, ekonomi, sociale, opinion, reportazh, intervista, kronikë, kulturë, shëndetsi, që janë dhe kategoritë kryesore të gazetës që ndodhen në krye të faqes. Në brendësi informacioni trajtohet i detajuar sipas rubrikave përkatëse.

Shërbime të tjera si: "forumi postimi" dhe " ndihmoni" e bëjnë më të plotë këtë gazetë.


© gazetat.com