Gazetat

Gazeta Metropol

www.gazetametropol.com

Gazeta Metropol është gazetë e përditshme kombëtare dhe e pavarur. Ka një stil tabloid me rubrika të zgjeruara të politikës, kronikës, sociale, historisë,modës, sportit, rajoni dhe bota. Kjo gazetë për herë të parë është themeluar në 9 Maj 2004 nga Metropol Grup. Drejtori i saj është Ardian Osoja dhe kryeredaktor Brahim Shima.

Gazeta pasqyron lajmet më të rëndësishme të ndodhura në periudha të caktuara, si dhe një vend të rëndësishëm zë rubrika e kursit të këmbimit valutor ditor.Gazeta paraqitet dhe në versionin Anglisht.


© gazetat.com