Gazetat

Balli i Kombit

www.ballikombit.org

Gazeta "Balli i Kombit" është botim i Partisë: "Balli Kombëtar"

Një gazetë kryesisht me përmbajtje historike për Shqipërinë. Përveç lajmeve më kryesore me karakter historik dhe kulturor që ndodhin në Shqipëri dhe rrethinat shqiptare, ajo pasqyron dhe dokumenta historikë që nga krijimi i shtetit shqiptar dhe deri në ditët e sotme. Gjithashtu pasqyron gjithë informacionin dhe aktivitetet e ndryshme të partisë që përfaqëson,rregullat e anëtarësimit në parti si dhe themeluesit dhe drejtusesit e partisë. Rubrikat kryesore janë: Historia e Shqipërisë, arkivi, historia e ballit kombëtar, botimet Balli i Kombit, platformën e PBK, statusin e saj etj.

Kjo gazetë vjen në versionin Shqip dhe Anglisht.


© gazetat.com