Gazetat

Albanian Daily News

www.albaniannews.com

Gazeta Albanian Daily News ose Lajmet ditore shqiptare është gazetë e përditshme në gjuhën angleze. Botimi i saj i parë ka qënë në vitin 1991 si degë e veçantë e kompanisë "Tribune Ltd".

Gazeta pasqyron Lajme nga biznesi, nga arti si dhe informacione argëtuese. Gazeta ka sistem miks të shpërndarjes. Ajo gjendet ne librarinë "ADRION" në Tiranë, në hotelin "SHERATON" po në Tiranë, si dhe në aeropotin "NËNË TEREZA" po në Tiranë.

Gazeta ofron dhe shërbimin e blerjes online përmes kategorisë: Contact us (kontaktoni) që ndodhet në krye të faqes. Gazeta në shitje ka disa prej faqeve të saj me ngjyra.


© gazetat.com